OHSA RISKHANTERING © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

NYHETER

 

 

 

ATOMA-XTD»

OHSA bildar med samarbetspartner ett bolag med inriktning för affärsutveckling utifrån Lean production där människan är i centrum, ny länk publiceras snart

 

 

 

OHSA

RISKHANTERING

 MÄNNISKA - TEKNIK - ORGANISATION MTO

 

 

 

OHSA riskhantering utgår från SS-ISO 31000 Riskmanagement med människan i centrum.

Vet människan i organisationen vad som förväntas av den, vilka risker som finns, hur de ska hanteras; ger detta en känsla av sammanhang (KASAM) och är grundstenen för förlustkontroll.

 

En risk innebär alltid konsekvens i form av möjligheter eller förluster.

En organisation blir inte framgångsrik om den inte hanterar risker som den utsätts för.

 

OHSA delar upp risker i följande huvudgrupper:

 • Olycksfall

 • Sjukdom

 • Ekonomisk förlust

 • Sabotage

 • Maskinhaveri

 • Miljö

 • Kvalite

 • Intrång

 • Brand

 • Stöld

 • Hot och våld

 • Anseende

 

För att möte dessa så utgår vi från:

 

 1. En organisationsmodell som skapades i kärnkraftindustrin; MTO-begreppet. Den utgår från samspelet mellan människan - tekniken - organisationen.

 2. Tidigare erfareheter från utredning av olycksfall visar att detta inte räcker till utan attityder och beteenden från individ och grupp måste beaktas dvs säkerhetskulturen.

 3. SS-ISO 31000 där en omvärlds och invärldsanalys ska utföras samt den verksamhet som drivs. Utifrån detta utförs riskvärderingar. Värderingarna leder sedan till åtägrder och uppföljning.

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

info@atoma-xtd.com

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503