OHSA RISKHANTERING © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

Patientsäkerhetslag SFS 2010:659

 

Den 1 januari 2011 gäller en ny patientlag i Sverige. Detta innebär att hälso och sjukvården ansluter sig till generella rättsprinciper som övriga organisationer och myndigheter i Sverige/Europa följer ochdriver. Dessa principer är:

·         Den som driver en verksamhet ska systematiskt arbeta med säkerheten

·         Riskbedömningar ska utföras i ett MTO perspektiv

·         Utredning av tillbud, avvikelser ska utföras

·         Samverkan ska ske med den skadade

·         Detta ska resultera i ett lärande och förbättring så att händelsen inte upprepas, tonvikten ska vara förebyggande.

·         Riskbedömningar och utredningar ska påvisa behov av resurser i form av utbildning, tid, teknik, mm

 

OHSA i samarbete med ATOMA EXTENDED AB erbjuder ett koncept för utbildning i utredning, riskbedömning och ledningssystem för säkerhetsarbete med patienter.

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

info@atoma-xtd.com

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503