OHSA RISKHANTERING © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

MTO

Riskhantering är komplext. För att göra en heltäckande riskhantering så bör någon form av metod användas. I Sverige är lagstiftning och standarder byggda mer eller mindre efter MTO-begreppet. Det är därför lämpligt att använda det. Det går även att använda termer från Human Factors.

MTO står för Människan Tekniken Organisationen. Det är en metod att dela in arbetslivet i tre sektorer.

Bakgrunden till begreppet kommer från svensk kärnkraftindustrin som ville ha ett bättre begrepp än den anglosaxiska modellen ”arbetsuppgift – människa – omgivning” Den modellen var skapad i ett hierarkiskt system och passade inte i det svenska samverkansklimatet. Lösningen blev MTO, dvs samspelet mellan Människan –tekniken – organisationen.

 

 

 

 

Det är i gränssnittet mellan MTO faktorer som riskerna och konsekvensen ligger. En maskin i sig är ofta inte farlig, de är i kontakt med människan risker uppstår. Människan agerar utifrån de förutsättningar den får.

Ett exempelvis är när organisationen köper in en maskin utan att försäkra sig om att operatören har kompetens att läsa instruktionsbok på främmande språk (O-T-M).

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

info@atoma-xtd.com

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503