OHSA RISKHANTERING © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

SS-ISO 31000 riskmanagement har ett antal grundprinciper.Syftet med dessa principer är att organisationen ska samverka omkring säkerhetsfrågor och involvera rätt kompetens.

 

Principerna är: 

Systemet ska vara värdegrundskapande

omfatta och vara integrerad i alla delar av processen

Ska vara en naturlig del i beslutsprocessen

Tydligt visa säkerhetskritiska faktorer

Att beslut är baserade på¨bästa tänkbara information

Systemet ska vara konstruerat efter organisationen

De ska omfatta mänskliga och kulturella faktorer

Processer ska vara synliga och öppna

Det ska vara dynamiskt och svara på förändringar

Underlätta för ständiga förbättringar

 

Kommentar:

Det som ISO 9000, 14000 "glömde" att trycka på; människan i organisationen som en tillgång, är nu väldigt tydligt farmlyft.

 

Införandet av riskhanteringssystemet är en klassiskt PDCA system i fem steg:

Ge arbetsuppgifter och delegera

Skapa ett system (program) för riskhantering

Inför systemet

Övervaka och följ upp systemet

Förbättra systemet (ständigt)

 

Riskhanteringen beskrivs i 31000 enligt följande:

Förstå organisationen och dess samanhang

Riskidentifikation

Riskanalys

Riskvärdering

Riskhantering

 

Kommentar:

Förstå organisationen: För detta krävs en kvalificerad omvärlds och invärldsanalys och kartläggning av de processer som finns. Ett utmärkt verktyg är processkartläggningen i Lean Production

Riskindentifikation är att översiktligt klassificera de risknivåer som finns och identifiera vilka som finns av dessa, i denna process kan ingå att acceptera en risk.

Riakanalys; grundlig genomgång och sortering av risker i farliga/ inte farliga.

Riakvärdering ska leda till prioritering av risker utifrån riskindentifikationens nivåer

Riskhantering är att åtgärda en risk, följa upp och konstatera om ny åtgärd krävs eller inte.

 

Bilden nedan visar processen.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

info@atoma-xtd.com

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503