OHSA RISKHANTERING © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

Utbildning i riskhantering

Kursen riktar sig till personer som arbetar med människor, teknik och organisation. Kursen startar med definitioner, standarder som omfattar riskhantering, hur olika länder och kulturer ser på ordet risk, riskhantering och säkerhetskultur. Utifrån den egna organisationens behov så lär sig kursdeltagarna att konstruera en egen riskbedömningsmetod. Kursen är även lämplig för skyddsombud och fackliga förtroendemän då AML kapitel 6 avhandlas samt gränsdragning mot avtalsfrågor.

Kursmaterialet är ett originalmaterial som har konstruerats av OHSA. Kursen ger även kompetens att utföra fungerande SWOT-analyser.

 

Kursinnehåll

 

Definitioner:

Alla ord med risk, analys, bedömning, hantering har olika betydelser utifrån den organisation du tillhör. Det finns fyra olika standarder som berör definitionerna inom riskhantering. Kursavsnittet benar upp i djungeln och ger dig kompetens att skapa en egen ordlista.

 

Fällor vid riskhantering:

Det finns fyra klassiska fällor att hamna i vid riskvärdering, fällorna är vanliga och återkommer i både riskhantering och olycksfallsutredningar. Det är ett ”måste” att känn igen dessa och kunna hantera dem.

 

MTO-begreppet:

Från Human Factors lånades organisationsprinciper in i Europa och kärnkraftindustrin i Sverige anpassade det efter svensk organisationskultur och döpte det till MTO. MTO innebär samspelet mellan människa – teknik –organisation. MTO är en grundkod till arbetsmiljön och bl a arbetsmiljöverket skriver sina regler efter det.

 

Säkerhetskultur

Tjernobyl visade att begrepp som MTO inte riktigt räcker till. De attityder, värderingar och normer som en grupp står för har stor inverkan på olycksfall. I moderna kurser om riskhantering är detta ett självklart moment att avhandla.

 

Vad ska en riskhantering användas till:

I kursen tas olika användningsområden upp för riskhantering från inköp av maskiner, CE-märkning, händelse som påkörningsrisk, våld från tredje person, konsekvensbedömning vid förändring av verksamheten mm. Gemensamt för dessa är att de kräver olika riskbedömningsmetoder. Kursen lär ut olika sätt att konstruera riskhanteringsmetoder så att de blir optimala för din verksamhet.

 

Faktorer vid riskhantering:

De faktorer som ingår i en riskbedömning har delats upp och beskrivs i detalj.

 

Insamling av fakta:

En riskbedömning är precis så bra som den fakta som samlats in. De vanligaste metoderna redovisas och tränas.

 

Värdering av risk:

Genomgång av de värderingsmetoder för att klassificera en risk.

 

Åtgärder:

Vi använder SRK-modellen för att välja rätt åtgärder och rekommendationer. Modellen är oerhört stark och grundar sig på Reasons tankar om barriärer.

 

Granskning av en riskhantering:

Är en riskhantering rätt utförd och lämplig nivå. I avsnittet så går vi igenom en metod för att kvalitetssäkra hanteringen.

 

Lag och avtal:

Vi reder upp i lagtext som berör bl a Skyddsombudets roll och vad arbetsgivaren ska göra (AML kap 2, 3 & 6 samt relevanta AFS paragrafer). I avsnittet redogör vi för skillnaden mellan avtal och lag och anpassar riskhanteringsmodellen efter detta.

 

Anpassning:

Kursen bör skräddarsys i detalj efter organisationens struktur och behov. Det är en fördel om ett platsbesök kan genomföras för att optimera kursen till deltagarnas och organisationens behov.

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

info@atoma-xtd.com

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503